V stredu 24.04. 2017 na ZŠ Nábrežná v Kysuckom Novom Meste meralo

20 žiakov zo ZŠ Nábrežná, Clementisova a Dolinský potok svoju počítačovú zručnosť v súťaži Počítač môj pomocník.

 

Súťaž organizovalo CVČ KNM v spolupráci so ZŠ Nábrežná.

Prihlásení žiaci dostali za úlohu počas 1 hodiny vypracovať

návrh plagátu na tému DEŇ ZEME

Úpravu, text, pútavosť, výstižnosť, využitie plochy, počítačových zručností, ..., to všetko objektívne hodnotila komisia v zložení :

Mgr. R. Vlčková, Mgr. S. Pakancová, Mgr. K. Mlynarovičová, ktorá  rozhodla o poradí víťazov :

1.Samuel Juríček       - ZŠ Nábrežná 8.C

2.Marek Čuraj           - ZŠ Nábrežná 9.A

3.Patrícia Mazáňová - ZŠ Clementisova 8.A

Víťazom blahoželáme, komisii ďakujeme za hodnotenie a tešíme sa na stretnutie v budúcom školskom roku J  

                                                                         Mgr. Janka Pavlusíková

                                                                        CVČ KNM 


počiťač počiťač počiťač