Mgr. Martina Janeková, poslankyňa MsZ KNM                                    

Milan Gazdík, poslanec MsZ KNM   

Mgr. Danka Maráčková,  za rodičov                                   

Bianka Jurkovičová, za pedagogických zamestnancov     

Andrea Ochodničanová, za nepedagogických zamestnancov,  predseda RŠZ