Mgr. Janka Pavlusíková riaditeľka CVČ
Anna Behúňová oddelenie telovýchovy
Bianka Jurkovičová oddelenie spoločenských vied
Mgr. Edita Ďuranová oddelenie estetiky
Mgr. Barbora Mišáni oddelenie techniky a prírodovedy
   
Andrea Ochodničanová hospodársky pracovník
Zuzana Trubanová prevádzkový pracovník
pomocná administratívna pracovníčka