Mgr. Janka Pavlusíková riaditeľka CVČ
Anna Behúňová oddelenie telovýchovy
Bianka Jurkovičová oddelenie spoločenských vied
Mgr. Dominika Zajacová oddelenie estetiky
Jana Paľuchová oddelenie techniky a prírodovedy
   
Andrea Ochodničanová hospodársky pracovník
Zuzana Trubanová prevádzkový pracovník
pomocná administratívna pracovníčka