Mgr. Janka Pavlusíková poverená riadením CVČ
Anna Behúňová oddelenie telovýchovy
Bianka Jurkovičová oddelenie spoločenských vied
Mgr. Edita Ďuranová oddelenie estetiky
   
Andrea Ochodničanová hospodársky pracovník
Zuzana Trubanová prevádzkový pracovník
pomocná administratívna pracovníčka