Mgr. Kamila Bendová riaditeľka
Anna Behúňová vedúca oddelenia telovýchovy
Daniela Kafčáková oddelenia spoločenských vied
Mária Klušáková vedúca oddelenia estetiky
Mgr. Janka Pavlusíková vedúca oddelenia prírodovedy
Andrea Ochodničanová hospodársky pracovník
Zuzana Trubanová prevádzkový pracovník
pomocná administratívna pracovníčka