Vyhodnotenie tanečnej súťažnej prehliadky

Súťažná prehliadka tanečných skupín a jednotlivcov sa konala v priestoroch Domu kultúry v Kysuckom Novom Meste dňa 27.5.2011 o 15.00 hodine v úzkej spolupráci CVČ a MsKaŠS.

Pred podujatím sa konala generálka súťažných vystúpení Prehliadka , ktorú uvádzali Lucka a Maťkom, sa uskutočnila za prítomnosti 97 súťažiacich . V kategórii sólo tanec sa divákom predstavilo 5 dievčat, v kategórii tanečných kolektívov do lO rokov súťažili 4 tanečné skupiny, v kategórii od 11 rokov 7 tanečných skupín. Nad 15 rokov sa predstavila l tanečná skupina.

 

Sólo tanec
1. Miroslava Mráziková CVČ Teplička n/Váhom
2. Katarína Fulková CVČ Teplička n/Váhom
3. Katarína Račáková CVČ sv.Jakuba KNM

Cena poroty
1. Marianka Svrčková najmladší súťažiaci-CVČ sv.Jakuba KNM

Tanečné skupiny do lO rokov
1. Šmoulovia - CVČ Teplička n/Váhom ved. Lýdia Cibulová
2. Kvarteto - CVČ Teplička n/Váhom ved. Lýdia Cibulová
3. Hamsters - CVČ KNM ved. Silvia Pavlusová

Tanečné skupiny nad 11 rokov
1. Colour stars - CVČ KNM ved. Lucia Kolláriková
2. Karneval Rio - CVČ Teplička n/Váhom ved. Lýdia Cibulová
2. Waka-Waka - CVČ Teplička n/Váhom ved. Lýdia Cibulová

V mládežníckej kategórii nad l5 rokov zožala veľký úspech nielen u divákov ale aj u ostatných súťažiacich tanečná skupina SWS pod vedením Lucky Kollárikovej.

Odmeny pre súťažiacich hradilo MsKŠS a CVČ venovalo víťazom poháre , diplomy a účastnícke listy.