Súťaž žiakov ZŠ v prednese rozprávky ľubovoľného autora ROZPRÁVKOVÉ VRETIENKO sa koná každý druhý rok.

V tomto školskom roku sa okresné kolo konalo dňa 24. 2. 2011 v Mestskej knižnici v Kysuckom Novom Meste. .

Členovia poroty kladne hodnotia výber ukážok/textov/, primeranosť veku obsahom aj rozsahom. Príprava recitátorov, úroveň prednesov s využitím prozodických vlastnosti reči bola veľmi dobrá . .

Nízka účasť súťažiacich bola ovplyvnená nemocou detí a chrípkovou karenténou. Tento jav je na škodu veci - menšia súťaživosť, porovnanie výkonov, rozbor, výmena skúseností. Pre získanie recitátorskej rutiny u detí mali ZŠ možnosť do okresného kola prihlásiť prvých dvoch víťazov školského kola v každej kategórii. .

Do krajského kola postupuje víťaz v každej kategórii, umiestnení na 2. mieste sú náhradníkmi. Ďakujeme pedagógom za prípravu žiakov na súťaž, za prácu v okresnom kole členom hodnotiacej komisie a veríme, že sa rozprávka a jej prednes zo škôl nevytratí a stretneme sa v XVIII. ročníku súťaže o dva roky. .

 

I. kategória / l. - 4. ročník ZŠ /
1. Mária Birtusová ZŠ Kysucký Lieskovec 4.A
2. neudelené
3. neudelené

II. kategória / 5. - 9. ročník ZŠ /
1. Klaudia Martikánová ZŠ Kysucký Lieskovec 8.B
2. Veronika Mozolov ZŠ KNM, Clementisova ulica 8.A
3. Barbora Kapitulčinová ZŠ KNM Dolinský potok 6.A
3. Paulína Paršová ZŠ Kysucký Lieskovec 5.A