Mesiac november patrí podľa nového kalendára školských športových súťaží florbalu. Už 10.11.2010 sa organizavalo okresné kolo pre kategóriu mladších žiakov a žiačok ZŠ okresu Kysucké Nové Mesto. Súťaže sa zúčastnili: ZŠ Nábrežná, Clementisova, Dolinský potok, Povina, Radoľa, Rudina. Florbal sa hrá formou stretnutia dvoch družstiev. Cieľom hry je dosiahnuť viac gólov ako súper pri dodržnaí pravidiel.

Florbal ako halový šport hráme na tvrdom povrchu v priestoroch športovej haly Mestského kult. športového strediska , ktoré nám tieto priestory nezištne poskytuje. Touto cestou chceme vyjadriť poďakovanie vedeniu MsKŠS za tieto priestory a tiež zdôrazniť, že nákupom mantinelov a športovej výbavy hráčov Centrom voľného času KNM sa podstatne skvalitnila nielen tréningová časť florbalových krúžkov, ale i samotná organizácia týchto súťaží. Dňa 12.11.2010 sa konalo okresné kolo pre kategóriu starších žiakov a žiačok ZŠ, 19.11.2010 sa bude konať okresné kolo pre kategóriu študentov a študentiek stredných škôl. V tomto školskom roku CVČ bolo poverené tiež organizáciou regionálnych kôl pre okres KNM a Čadca, krajského kola pre kategóriu mladších žiakov /30.11.2010/ a žiačok ZŠ /23.112010/ žilinského kraja. Čakáme účasť najlepších družstiev z jednotlivých okresov a veríme, že nás budú úspešne reprezentovať družstvá našich škôl, ktoré si vybojovali postup. Pozývame rodičov a širokú verejnosť na jednotlivé zápasy, ktoré majú začiatok o 9.00 hodine.

Víťazi:


Mladší žiaci
1. miesto KNM Nábrežná
2. miestoKNM Clementisova
3. miestoPovina

Mladšie žiačky
1. miesto ZŠ Clementisova
2. miestoZŠ Dolinský potok
3. miestoZŠ Povina

Starší žiaci
1. miesto ZŠ Dolinský potok
2. miestoZŠ Clementisova
3. miestoZŠ Nábrežná

Staršie žiačky
1. miesto ZŠ Dolinský potok
2. miestoZŠ Povina
3. miestoZŠ Clementisova


Víťazom blahoželáme.

Florbal Florbal Florbal Florbal Florbal Florbal