V nedeľu 21. marca 2010 sa konala regionálna súťažná prehliadka detského hudobného folklóru Slávici Kysúc v Čadci.

CVČ Kysucké Nové Mesto úspešne reprezentovali deti z Horného Vadičova pod vedením Jany Pavlusíkovej, ktoré sú členmi folklórnodramatického útvaru. V kategórii sólisti speváci súťažili Martin Mintách, DUO Monika Mintáchová Michaela Hrušková, Martin Bízik a Matúš Bízik s hudobným sprievodom otca Miroslava Bízika, ktorý ich samostatne na súťaž pripravil. Kategóriu detské spevácke skupiny zastupovala Dievčenská spevácka skupina Vajčovky a chlapčenská spevácka skupina Prameň (Maroš Bugáň, Martin Bízik, Matúš Bízik, Martin Mintách s hudobným sprievodom Moniky Mintáchovej), ktorá získala I. miesto a postup na krajskú prehliadku v Dolnom Kubíne. Vajčovské piesne zneli naozaj krásne z hrdiel všetkých súťažiacich. Všetkým deťom prajeme veľa úspechov v tvorivej činnosti a uchovávaní folklórnych tradícií nášho regiónu.

Slávici Kysúc v Čadci Slávici Kysúc v Čadci Slávici Kysúc v Čadci Slávici Kysúc v Čadci Slávici Kysúc v Čadci Slávici Kysúc v Čadci