Okresné kolo súťaže bolo uskutočnené dňa 13. januára 2010 v priestoroch Mestskej knižnice v Kysuckom Novom Meste.
Z celkového počtu 16 prítomných účastníkov bolo 9 súťažiacich zo ZŠ Kysucký Lieskovec, Kys.Nové Mesto – Dolinský potok a Nesluša.
Hodnotiaca porota, ktorej predsedkyňou bola Mgr. Alexandra Búriová, kladne hodnotila zastú penie všetkých troch kategórii. Výber textov bol dobrý, ukážky pekné, primerané a reritátori ich zvládli. Ďalej chceme zdôrazniť, že v prednese povesti je prípustné i kostýmovanie a rekvizity. Dôraz treba klásť na stotožnenie sa s textom a celkový dojem. Nedostatky sa občas vyskytli v kontakte s publikom, práca s pauzou, dynamikou a tempom.
Organizátor okresného kola ďakuje pedagógom a členom poroty za odvedenú prácu v súťaži.

Umiestnenie :


I.kategória
1. miesto Denisa RapčanováZŠ Kysucký Lieskovec
2. miestoneobsadené
3. miestoneobsadené

II.kategória
1. miesto Zuzana SedláčkováZŠ KNM Dolinský potok
2. miestoBibiána ParšováZŠ Kysucký Lieskovec
3. miestoPetra ChovancováZŠ Nesluša

III.kategória
1. miesto Iveta SedláčkováZŠ KNM Dolinský potok
2. miestoBarbora ChovancováZŠ Kysucký Lieskovec
3. miestoKlaudia MartikánováZŠ Kysucký Lieskovec


Blahoželáme.
Umiestnení žiaci na l.-3.mieste obdržali vecnú odmenu a diplom. Víťaz z každej kategórie postupuje do krajského kola súťaže.