V priebehu mesiaca november a december sa uskutočnili v CVČ Tvorivé dielničky pod názvom Keď sa zima opýta.
Členovia krúžkov CVČ si vyrobili vianočné ikebany, zimné ozdoby na okná, dvere či do detskej izby, menovky na darčeky a podobne. Materiál poskytlo CVČ a 37 zúčastnených detí svojou fantáziou, tvorivosťou a zručnými ručičkami vyrobili výrobky, z ktorých sme mali radosť všetci.

Tvorivá dielnička-to bola naša akcia v mesiaci december Tvorivá dielnička-to bola naša akcia v mesiaci december