Dňa 16.12. 2009 sa v Dome kultúry v Kysuckom Novom Meste uskutočnila detská súťaž vianočných piesní pod názvom VIANOČNÝ ZVONČEK
Všetkých prítomných privítal riaditeľ Mestského kultúrno-športového strediska Juraj Čierňava.
Tento rok sa na sútaži predviedlo až 49 z MŠ,ZŠ a ZUŠ, ktoré potešili návštevníkov podujatia vianočnými koledami a vinšovačkami.
K príjemnej atmosfére prispeli aj diváci (deti MŠ a zo ZŠ KNM Clementisová a Nábrežná ulica),ktorí povzbudzovali,ocenili každého vystupujúceho potleskom ba až......stand ovation.

Víťazmi tohtoročného Vianočného zvončeka sa stali:

 

KATEGÓRIA MATERSKÉ ŠKOLY:
1. miesto Anička MindekováMŠ Komenského, KNM "Povedzte nám pastuškovia"
2. miestoSimona KmecováMŠ Komenského, KNM " Aký je to svit"
3. miestoLenka HarvanováMŠ 9. mája, KNM " Jezuliatko"

KATEGÓRIA ZÁKLADNÉ ŠKOLY (mladší žiaci)
1. miesto Janka MihaldováZŠ Kysucký Lieskovec "Priniesli sme vám novinu"
2. miestoVeronika ŠpircováZŠ Clementisova, KNM " Búvaj, dieťa"
3. miestoPeter KubalaZŠ Nesluša "Ježiško maličký"

KATEGÓRIA ZÁKLADNÉ ŠKOLY (starší žiaci)
1. miesto Sára ŠadlákováZŠ Kys. Lieskovec, "Hľa, aká to hviezda"
2. miestoLenka MilováZŠ Nesluša "Tichá noc"
3. miestoMonika MintachováZŠ Nábrežná "Viem, ja kostolíček"

KATEGÓRIA ZUŠ (mladší žiaci)
1. miesto Nina Kavacká"Máme tu Vianoce"
2. miestoPeter Meliš"Poďme bratia do Betlehemu"
3. miestoKristínka Koňušíková"Svieť nám stromček jagavý"

KATEGÓRIA ZUŠ (starší žiaci)
1. miesto Nikola Beláková"Vianočná hviezda"
2. miestoAdrian Gašpera" Sem pastieri!"
3. miestoKatarína Pečalková"Biele Vianoce"


Blahoželáme.
Odmeny a diplomy účastníkom venovalo CVČ a deti keramického útvaru súťažiacim vyrobili keramické zvončeky.

Detská súťaž vianočných piesní pod názvom Detská súťaž vianočných piesní pod názvom Detská súťaž vianočných piesní pod názvom Detská súťaž vianočných piesní pod názvom