9.12.2009 sa uskutočnilo mestské kolo súťaže „Počítač môj pomocník.“
Zo školských kôl sa zúčastnilo 15 súťažiacich, ktorí sa prezentovali v power pointe prezentáciou na tému „Drogy a ich následky.“ Ich práce boli veľmi zaujímavé, nápadité.

Porota v zložení :
Mgr. Ivan Jurkovič
Mgr. Silvia Pakancová
a zamestnanec CVČ
Janka Pavlusíková
hodnotila efekty, dodržanie tématického obsahu a celkový dojem práce.

Víťazmi sa stali:


I.kategória
1. miesto Marek Mahanský ZŠ Nábrežná
2. miestoMichal Falát ZŠ Dolinský potok
3. miesto3. Marek CabanZŠ Nábrežná


Blahoželáme.