VYHODNOTENIE

OKRESNÉHO KOLA v školskej atletike starších žiakov a žiačok ZŠ

pre školský rok 2023-2024

Vyhlasovateľ:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Organizátor :

Centrum voľného času Kysucké Nové Mesto z poverenia RÚŠS v ZA

 

Termín a miesto:

28. máj 2023 (utorok/)

Atletický štadión  Kysucké Nové Mesto

Kategória:

žiaci a žiačky ZŠ a osemročných gymnázií nar.  01.01.2008 - 31.12.2013

Účastníci:

družstvo v každej kategórii (CH a D) tvorí max. 8 pretekárov + vedúci

Disciplíny:

*** 60 m, 800 m, skok do diaľky, hod vortexom, vrh guľou, štafeta 4 x 60 m

*** Pretekári v každej kategórii môžu štartovať najviac v dvoch disciplínach a v štafete. Za družstvo môžu štartovať najviac traja pretekári v jednej disciplíne, z ktorých jeden najlepší boduje.

Hodnotenie:

*** Výkony jednotlivých členov družstva sú bodované podľa tabuliek vypracovaných pre túto súťaž.

*** V každej disciplíne boduje za družstvo dvaja  pretekári s najhodnotnejším výkonom a jedna štafeta.

*** Víťazí družstvo s najvyšším bodovým ziskom. Pri rovnosti bodov víťazí družstvo, ktoré získalo absolútne viac bodov.

*** Vo všetkých kolách súťaže majú pretekári v disciplínach skok do diaľky, vrh guľou a hod vortexom štyri súťažné pokusy. Vo všetkých kolách súťaže platí pre šprinty pravidlo možnosti jedného chybného štartu.

Postup:

Do krajského kola postupuje víťazné družstvo v každej kategórii.

Ceny:

Družstvá v každej kategórii, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach, získajú diplom a šp. pohár. Prví traja v každej disciplíne získali  diplom a drobné ceny.

Protesty:

Neboli zaznamenané

Organizačný štáb:

pracovníci CVČ Kysucké Nové Mesto, AK Kysuce

Rozhodcovia:

uč. Tv, dobr.spolupracovníci, tréneri atletiky

Financovanie:

Občerstvenie zabezpečil organizátor, ostatné náklady hradí škola.

Poradie družstiev:

Kategória dievčatá   1. miesto ZŠ KNM Nábrežná   658 bodov

  1. ZŠ Nesluša                     550 bodov
  2. ZŠ KNM Clementisova  547 bodov
  3. ZŠ Horný Vadičov          397 bodov
  4. KNM Dol. potok             334 bodov
  5. ZŠ Rudina                    206 bodov

Kategória chlapci:   1. miesto  ZŠ KNM Nábrežná        700 bodov

  1. ZŠ KNM Clementisova  572 bodov
  2. ZŠ KNM Dol.potok         547 bodov
  3. ZŠ Horný Vadičov         494 bodov
  4. ZŠ Nesluša                  391 bodov
  5. ZŠ Rudina                   315 bodov