Výtvarná súťaž „DĚŇ ZEME“

Centrum voľného času Kysucké Nové Mesto vyhlásilo k sviatku „Deň Zeme“ výtvarnú súťaž, do ktorej sa zapojilo osem základných škôl, tri školské kluby a dve materské školy. Súťažiaci mali za úlohu stvárniť výtvarnú prácu na jednu z troch environmentálnych tém: 1. Ochrana planéty ZEM. 2. Recyklácia odpadu 3. Odlesňovanie. Práce boli vytvorené prevažne maľbou, kresbou a kolážou v plošnom formáte, z ktorých boli ocenené pre každú kategóriu prvé tri miesta. Špeciálnu cenu získali dve skupinové práce, ktoré boli priestorového charakteru. Vyhodnocovanie súťaže bolo veľmi náročné, nakoľko boli viaceré práce na vysokej umeleckej úrovni. Odborná porota rozhodla o nasledovnom poradí.

V súťažných troch kategóriách boli ocenení:

 1. Kategória MŠ jednotlivci
 2. miesto - Alexandra Ondrušíková MŠ Komenského
 3. miesto - Laura Kopasová MŠ Litovelská
 4. miesto - Eliška Hradňanská MŠ Litovelská
 5. Kategórii MŠ skupina
 6. miesto - 6. trieda Lienky MŠ Litovelská
 7. miesto - 6. trieda – Lienky MŠ Komenského

3.miesto - Saskia Svrčková a Tatiana Cenigová MŠ Komenského 

 

 1. kategórii ZŠ (1.- 4. ročník) jednotlivci
 2. miesto - Daniel Horvát ZŠ Kysucký Lieskovec
 3. miesto - Sofia Halúsková ZŠ Lodno

3.miesto - Juraj Špernoga ZŠ Lodno

 1. kategórii ZŠ (1.- 4. ročník) skupina
 2. miesto - 2.A + 2.C ŠKD ZŠ Nábrežná
 3. miesto - ZŠ Clementisova ŠKD III. Oddelenie
 4. miesto - ZŠ Nesluša

Špeciálna cena - 1.C + 1.B ŠKD ZŠ Nábrežná

 

III. kategórii ZŠ (5.- 9. ročník) jednotlivci

 1. miesto - Viktória Beňová ZŠ Nábrežná
 2. miesto - Lenka Pupíková ZŠ Nábrežná
 3. miesto - Terézia Chmelařová ZŠ Nábrežná

III. kategórii ZŠ (5.- 9. ročník) skupina

 1. miesto - 9.B ZŠ Kysucký Lieskovec
 2. miesto- 7.A ZŠ Povina
 3. miesto - ZŠ Rudina : Barbora Čupová, Nela Marčišová, Anna Beňadiková

Špeciálna cena - 7. ročník ZŠ Snežnica

 

 

Víťazné práce budú odmenené vecnými cenami. Ocenené diela môžete vidieť na podujatí „Pre Teba mamička“ už túto nedeľu – 12.5.2024 od 15:00 v Dome kultúry v Kysuckom Novom Meste na chodbe. Najkrajšie práce budú neskôr vystavené v Mestskej knižnici od začiatku júla. Ďakujeme všetkým zúčastneným deťom a učiteľom a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.