Vyhlasovateľ:   Ministerstvo školstva SR Bratislava

Organizátor  :    CVČ Kysucké Nové Mesto s poverením  RU-ŠS Žilina

Spoluorganizátor: ZŠ Clementisova  Kysucké Nové Mesto

Termín               :  29.2.2024

Miesto konania  :  ZŠ Clementisova  Kysucké Nové Mesto

 

Veková kategória:  žiaci  a žiačky ZŠ

Účasť                  : ZŠ Rudina, KNM Nábrežná, Clementisova , Ochodnica                    

 

Fin.zabezpečenie   :  rozhodcovské, občerstvenie, diplomy, športové odmeny, pitný režim, MTZ

 

Výsledky – základné školy:

Kat. žiaci

  1. ZŠ KNM  Nábrežná
  2. ZŠ  Ochodnica
  3. ZŠ  KNM Clementisova 

   

Kat. žiačky:

  1. miesto ZŠ Nábrežná KNM
  2. ZŠ  Clementisova KNM
  3. ZŠ Rudina

 

 

 

Spracovala: Behúňová Anna, CVČ