Výsledková listina   I. kolo  florbalovej ligy 5.-6.-7.roč. „ FLORBAL nás baví“

                                   

                    Dňa 25.4.2023 sa konalo II. kolo florbalovej ligy  5.-7.roč. žiakov a žiačok ZŠ.

 Akcie sa zúčastnili ZŠ: KNM Clementisova , Dolinský potok ,  Nábrežná. Hralo sa systémom každý s každým, podľa pravidiel florbalu   v športovej hale KNM. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 65 detí.

Plocha bola upravená na  zmenšené ihriská s bránkami , hralo sa bez brankára/  3 hráči/.

 

Výsledky  II. kolo:

Kategória chlapci

 1. miesto ZŠ KNM Clementisova A    10 bodov
 2. ZŠ Nábrežná A                          8 bodov
 3. ZŠ Clementisova B                     4 body
 4. ZŠ Dol. potok A                         4 body
 5. ZŠ Dol. potok B                         4 body
 6. ZŠ Nábrežná B                          0 bodov

 

 Kategória dievčatá:

 1. ZŠ Dolinský potok A                  8 bodov
 2. ZŠ Nábrežná                           5 bodov
 3. ZŠ Clementisova A                   4 body
 4. ZŠ Clementisova B                   3 body
 5. ZŠ Dol. potok B                       0

 

III. kolo  florbalovej ligy sa bude konať  v mesiaci jún 2023, uskutoční sa na námestí KNM.

 

                                                                                       

                                                                                                           Mgr. J. Pavlusíková

                                                                                                                riaditeľ CVČ