MEDAILOVÁ ŽATVA DREAMSIEK Ostrave dňa 3.3.2019, ktorej sa Dreamsky zúčastnili po prvýkrát. Ako jediné Slovenky výborne reprezentovali mesto Kysucké Nové Mesto a Centrum voľného času v Kysuckom Novom Meste. Zo siedmich štartov si odniesli trikrát zlatú medailu a trikrát striebornú medailu.

ZLATÉ MEDAILY získali Dreamsky v kategóriách:
·    veľká formácia kadet pom-poms
·    miniformácia kadet pom-poms (S. Maráčková, E. Petríková, A. Špiriaková, A. Bugáňová, B. Hrubá, V. Padychová, L. Poliačková)
·    miniformácia junior pom-poms (D. Ozaniaková, S. Michna, S. Bačová, L. Petreková, S. Škoríková, N. Papučíková).

STRIEBORNÉ MEDAILY vybojovali v kategóriách:
·    sólo kadet (S. Maráčková)
·    sólo junior (A. Hrubá)
·    trio kadet pom-poms (V. Padychová, B. Hrubá, L. Poliačková).
Veľká formácia kadetky získala aj pekné VIP OCENENIE poroty.Medailovú žatvu si Dreamsky zopakovali hneď o týždeň 9.3.2019, kedy sa zúčastnili medzinárodnej súťaže Podhostýnsky pohár v Bystřiciach pod Hostýnem. Dievčatá podali skvelé výkony aj vďaka známemu prostrediu, keďže sa jej zúčastnili už po šiestykrát. Svedčia o tom výborné umiestnenia - štyrikrát zlato a dvakrát striebro.

ZLATÉ MEDAILY získali dievčatá hneď v štyroch kategóriách a to:
·    Veľká formácia kadet pom-poms
·    trio kadet pom-poms (B. Hrubá, V. Padychová, L. Poliačková),
·    miniformácia kadet pom-poms (S. Maráčková, E. Petríková, A. Špiriaková, A. Bugáňová, B. Hrubá, V. Padychová, L. Poliačková)
·    trio junior pom-poms (A. Hrubá, D. Ozaniaková, S. Michna).

STRIEBORNÉ MEDAILY si odniesli Dreamsky v dvoch kategóriách:
·    sólo kadet pom-poms (S. Maráčková)
·    miniformácia junior pom-poms (D. Ozaniaková, S. Michna, S. Bačová, L. Petreková, S. Škoríková, N. Papučíková).Spolu 7 zlatých a 5 strieborných medailí predstavujú výborný štart novej sezóny 2019 a veľkú motiváciu do ďalšej tréningovej prípravy na nasledujúce súťaže. Najdôležitejšou z nich budú tento Majstrovstvá Slovenska v Bratislave. Dreamsky vznikli v septembri 2011 pod Centrom voľného času v Kysuckom Novom Meste. Od vzniku súboru sa v ňom vystriedalo viac ako 200 členiek. V súčasnosti navštevuje súbor 40 členiek vo veku od 5 do 13 rokov, ktoré sú rozdelené podľa veku do kategórie kadetky a juniorky. Vedúcou súboru je Mgr. Edita Ďuranová, trénerky Bc. Laura Chupáčová, Bianka Jurkovičová, Bc. Kristína Cimlová a Martina Priečková. Dreamsky sa venujú mažoretkovému športu v kategórii pom-poms (strapce). Táto kategória zahŕňa prácu s náčiním, gymnastiku, akrobaciu, rôzne tanečné prvky.

Vedenie súboru sa chce touto cestou poďakovať Centru voľného času v Kysuckom Novom Meste, rodičom, všetkým, ktorí venovali súboru 2% svojich daní a najmä NADÁCII KIA, ktorá značne pomohla kostýmovému vybaveniu súboru Dreams pre rok 2019.

 

MEDAILOVÁ ŽATVA DREAMSIEK

MEDAILOVÁ ŽATVA DREAMSIEK

MEDAILOVÁ ŽATVA DREAMSIEK