Šaliansky Maťko J.C.Hronského 2019 – súťaž žiakov ZŠ v prednese slovenskej povesti  

Organizátor okresného kola : Centrum voľného času , Komenského 1163/40 ,

Dátum konania:   25.1.2019     miesto : Mestská knižnica , KNM

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

UMIESTNENIE v okresnom kole

I. kategória

1.miesto     Nina Ondrúšková , ZŠ Kysucký Lieskovec,     III.B          A.Marec: Zlato pod Kriváňom

2.miesto       Natália Stojková,   ZŠ KNM, Dolinský potok, III.B         A.Chudoba:Ako vznikla Horšianska dolina

3.miesto       Andrej Kurciník,    ZŠ KNM, Dolinský potok, III.B          J.Melichar:Však je to váš kohút,....

II. kategória

1. miesto       Vivien Padychová, ZŠ KNM, Nábrežná, V.B                   R.Matúšková: Svätica zo Strečna  

2. miesto       Nikolaj Blaho ,       ZŠ Ochodnica , IV.A                          A.Marec : Morské oko

3.miesto         Vivien Mlíchová,   ZŠ Kysucký Lieskovec, V.A              Čulmanová, Košický: Povesť o Opalkovi

III.kategória

1. miesto       Chiara Fujáková, ZŠ KNM, Clementisova, VI.A              M.A.Huska:Lesná žienka z Važca

2. miesto       Viktória Jančigová, ZŠ KNM, Nábrežná VII.D                   A.Marec: Karbunková Veža

3. miesto       Veronika Brandýsová, ZŠ Kysucký Lieskovec ,VI.A         Čulmanová, Košický: Povesť o ľúbeznej pastorkyni

OK ŠM 2019

OK ŠM 2019

OK ŠM 2019

 

Spracovala : Mária Klušáková, odd.estetiky CVČ