6. februára 2019 sa uskutočnilo športovo- zábavné dopoludnie pre deti MŠ Litovelská KNM. V priestoroch športovej haly KNM sa pre deti predškolského veku konala akcia pod názvom: „TRI- DVA- JEDEN – ŠTART“. Organizátorom bolo Centrum voľného času KNM v spolupráci s MsKŠS KNM.

Preteky pre deti pozostávali z 5 disciplín :

– skok do diaľky z miesta štafetovou formou

– štafetový beh v kombinácii šprint a beh cez prekážky

– beh cez frekvenčný rebrík – odhod z kolien plnou loptou cez hlavu

– hod loptou do kruhu

V konečnom sčítaní bodov v jednotlivých disciplínach sa umiestnilo družstvo modrých na I. mieste, čo síce trochu mrzelo ostatné družstvá, ale dôležité je predsa zúčastniť sa a športovať.

Po odovzdaní medailí víťazom si deti ešte vyskúšali šikovnosť a obratnosť s florbalovou hokejkou pri streľbe loptičkou na bránu.

Behúňová -CVČ KNM