Vyhodnotenie OK Dejepisnej olympiády,

ktorá sa konala 14.2.2019 v Dome kultúry v Kysuckom Novom Meste.

Zúčastnilo sa 6 škôl s počtom 21 žiakov.

Žiakov hodnotila komisia v zložení:

Mgr. Mária Záteková

Mgr. Monika Mojtová

Ing. Iveta Petrovová

Do krajského kola postupujú prví dvaja úspešní riešitelia.

Víťazom blahoželáme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Vybavuje : Kafčáková Daniela 4213294

Výsledky:

kategória C

kategória D

kategória E