Za posledné roky sa florbal na Slovensku zvideteľnil a presadil / niekedy aj na úkor iných športov/, čo je veľmi dobré. Úžasné je aj to, že sa florbalu venujú aj na školách, a tým pádom môže vyrásť veľa ďalších talentov . V histórií florbalu v našom meste sa podarilo vychovať niekoľko seniorských, juniorskych a mládežnických reprezentantiek.

Zásluhu na týchto úspechoch má tréner Mgr. Vlček Michal, ktorý sa dievčatám začal venovať. Mgr. Danka Maráčková, dievčatá – hráčky bývalé i súčasné sa postupne pridávajú k nemu a pomáhajú pri trénovaní detí od útleho veku. Z niektorých sa stali kvalifikované rozhodkyne tohto športu. Centrum voľného času sa podieľa na materiálnom vybavení týchto krúžkov, ktoré sa stretávajú v športovej hale KNM pod vedením trénerov- externých pracovníkov CVČ, tiež vytvára podmienky na organizáciu rôznych turnajov, súťaží. V tomto školskom roku sme v CVČ do kalendára školských športových súťaží opäť zaradili a vyhlásili :

5. ročník florbalovej ligy pre mladších žiakov a žiačok základných škôl, ktorú organizačne zastrešuje a riadi pracovníčka CVČ.

Účasť v súťaži potvrdili a zúčastnili: ZŠ Povina, Rudina, KNM Nábrežná, Clementisova, Dolinský potok Kysucké Nové Mesto. 7. marca 2018 v športovej hale / 11 družstiev viac ako 80 detí/ si odohralo svoje zápasy. Prvé kolo úspešne ukončené, všetci sa tešíme na II. kolo / apríl 2018/.

Výsledky I. kola florbalovej ligy mladších žiakov a žiačok

Kategória :mladší chlapci

l. KNM Nábrežná – 8 bodov

2. Povina - 7 bodov

3. Rudina 7 bodov

4. KNM Clement. 6 bodov

5. KNM Dol.potok 0

Kategória: mladšie žiačky

l. KNM Clementisova 13 bodov

2. Povina 8 bodov

3. Rudina 7

4. Dol.potok A 5 bodov

5. Dol.potok B 4 body

6. KNM Nábrežná 3 body


Forlbal 2018 Forlbal 2018 Forlbal 2018 Forlbal 2018 Forlbal 2018 Forlbal 2018 Forlbal 2018 Forlbal 2018 Forlbal 2018 Forlbal 2018 Forlbal 2018