Vyhlasovateľ : MŠ SR
Organizátor OK : CVČ KNM
Dátum konania : 11.máj 2017
Miesto konania : Športová hala Kysucké Nové Mesto
Rozhodca : Mgr. Ivan Jurkovič

Okresného kola sa zúčastnilo 80 účastníkov z 8 družstiev okresu KNM – ZŠ Nábrežná,
ZŠ Clementisova, ZŠ Rudina, ZŠ Horný Vadičov, ZŠ Povina, ZŠ Nesluša,
ZŠ Ochodnica, ZŠ Dolinský potok. Rozlosovanie bolo do dvoch skupín A, B po štyri družstvá.

Výsledky :

1. miesto ZŠ Clementisova, Kysucké Nové Mesto
2.miesto ZŠ Nesluša
3.miesto ZŠ Horný Vadičov

Víťazi postupujú do regionálneho kolá súťaže.

Družstvá si prevzali od organizátora lopty, sieť na lopty, prívesok - kľúčenku , medaily a diplomy.
Občerstvenie zabezpečilo CVČ.

Mgr. Janka Pavlusíková, zodp. prac. CVČ

Mgr. Kamila Bendová
riaditeľ CVČ KNM