Centrum voľného času , Komenského 1163, Kysucké Nové Mesto
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZŠ v okrese KNM

Kysucké Nové Mesto, 10.5.2017

Vec : Vyhodnotenie okresného kola ŠKOLSKÝ POHÁR 2017
malý futbal žiakov ZŠ - dievčatá

Vyhlasovateľ : MŠ SR
Organizátor OK : CVČ KNM
Dátum konania : 10.máj 2017
Miesto konania : Športová hala Kysucké Nové Mesto
Rozhodca : Mgr. Michal Vlček, Mgr. Richard Klacko

Výsledky : 1. miesto ZŠ Dolinský potok, Kysucké Nové Mesto
               2.miesto ZŠ Clementisova ulica, Kysucké Nové Mesto
               3.miesto ZŠ Ochodnica

Víťazi postupujú do regionálneho kola súťaže, ktoré sa koná zajtra t.j. 11.mája 2017 o 8.00 hod. v športovej hale v KNM.

Družstvá si prevzali z rúk riaditeľky CVČ a hlavného rozhodcu lopty, sieť na lopty, prívesok- kľúčenku , medaily a diplomy.
Občerstvenie zabezpečilo CVČ.

Mária Klušáková,zodp. prac. CVČ