Centrum voľného času, Komenského 1163/40, Kysucké Nové Mesto

----------------------------------------------------------------------

                                                               Riaditeľstvám ZŠ v obvode KNM,

Vybavuje : Mária Klušáková                                            Okresný úrad Žilina - odbor školstva

                   16.3.2017                                                 Iuventa, Bratislava

                                                                                                                    

Vec :         V Y H O D N O T E N I E

                 38. ročníka obvodného kola PYTAGORIÁDA

14.3.2017

_______________________________________________________

Kategória   P3   účasť: 23 žiakov       z toho   4 úspešní      19 neúspešných

                P4    účasť: 25 žiakov       z toho   1 úspešný      24 neúspešných

                P5       účasť: 28 žiakov         z toho   4 úspešní       24 neúspešných

15.3.2017

_______________________________________________________

Kategória   P6   účasť: 52 žiakov       z toho    5 úspešných   47 neúspešných

                 P7    účasť: 29 žiakov      z toho    2 úspešní        27 neúspešných

                 P8       účasť:   33 žiakov      z toho    1 úspešný       32 neúspešných

Poznámka : Súťažiacich, ktorí sa umiestnili na 1.- 3. mieste v kategórii P6, P7, P8                          

organizátor obvodného kola prihlásil do celoslovenského kola. Pozvaní budú na základe výberu komisie CK.

Informácie je potrebné sledovať na internete – Pytagoriáda 38.ročník.

                          

Súťažiaci, ktorí sa umiestnili v OK na 1.-3. mieste vo všetkých kategóriách, budú ocenení v mesiaci jún na podujatí CVČ Talenty 2017.

 Výsledkové listiny OK Pytagoriády (.PDF)

                                                                       Mgr. Kamila Bendová

                                                                                riaditeľ CVČ