V Centre voľného času Kysucké Nové Mesto si dňa 11. decembra 2016 pomerali sily rybári a rybárky z celého okresu. Súťaž mala prevažne vedomostný charakter ale obsahovala aj praktické disciplíny. Ťažiskom bol náročný vedomostný test pozostávajúci zo 66 otázok z viacerých oblastí. Predovšetkým to bol zákon o rybárstve, vykonávacia vyhláška, miestny rybársky poriadok a čiastočne aj trestný zákon. Pre začínajúceho rybára bolo v ďalších disciplínach dôležité rozpoznať 35 druhov rýb podľa ich morfologických znakov a naväzovanie háčika na silón v čo najkratšom čase. Súťažilo sa v dvoch vekových kategóriách a zúčastnilo sa 22 detí navštevujúcich rybársky krúžok v Kysuckom Novom Meste.

Nedeľné popoludnie venovali týmto deťom učitelia z centra: Mária Klušáková, Janka Pavlusíková a Dušan Jaššo.

Rozhodcovské stoličky patrili ochotným rodičom Michalovi Ivánkovi, Jánovi Bírovi a skúsenejšiemu členovi rybárskeho krúžku Andrejovi Várošovi.

V celkovom hodnotení sa na prvom mieste s plným počtom bodov v kategórii pokročilých umiestnila nádejná adeptka muškárenia Simonka Trnovcová. Na druhom mieste bol minuloročný víťaz Marek Riziky. Tretie miesto obsadila Simonka Várošová, ktorá je paradoxne prvý rok rybárkou.

kategórii začiatočníci bol na prvom mieste Adam Mihalda, na druhom Štefan Kubala a na treťom Dominik Lašo.

Ceny do súťaže sponzorovala Mo SRZ Kysucké Nové Mesto a Peter Ondruš z predajne Sniky. Cieľom takýchto súťaží nie je deti medzi sebou porovnávať ani ich hodnotiť ale to, aby si sami pred sebou zhodnotili čo sa dokázali naučiť počas predošlých mesiacov v rybárskom krúžku a kde majú svoje slabiny.

Veríme, že takéto podujatia prinesú svoj úžitok v prevencii proti priestupkom a napomôžu k prehlbovaniu záujmu detí o prírodu a rybárstvo.

Dušan Jaššo

 


Vianočný kapor 2016 Vianočný kapor 2016 Vianočný kapor 2016 Vianočný kapor 2016 Vianočný kapor 2016 Vianočný kapor 2016 Vianočný kapor 2016