Vyhlasovateľ: SAŠŠ a Ministerstvo školstva SR

Usporiadateľ: Centrum voľného času Kysucké Nové Mesto ,OR SAŠŠ

Termín: 3.11.2016
Miesto: športová hala Kysucké Nové Mesto Prezentácia: v priestoroch telocvične do 8.00 hodiny
Účastníci : - prihlásené družstvá ZŠ okresu Kysucké Nové Mesto
- 12 členné družstvo hráčov + vedúci Podmienka účasti: súpiska hráčov s dátumom narodenia zavesená na portáli www.skolskysport -odovzdaná pri prezentácií

Poistenie : Je nutné, aby hráči mali so sebou preukaz poistenca.
Za poistenie zodpovedá vysielajúca škola.
Finančné zabezpečenie: Cestovné hradila vysielajúca škola,občerstvenie,ceny usporiadateľ.
Hodnotenie: Družstvá, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach, získali
diplomy a športové ceny.
Postup: Víťazné družstvo postupuje do krajského kola.
Úrazy : Neboli zaznamenané.
Protesty: Neboli zaznamenané.

Výsledky a poradie:
1. miesto – ZŠ POVINA /49:13/
2. ZŠ RADOĽA /33:18/
3. ZŠ KNM Clementisova /15:29/
4. ZŠ Kys. Lieskovec /5:42/
5. ZŠ KNM Dolinský potok /4:45/