Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva SR
Z poverania Okresného úradu Žilina-odbor školstva
Usporiadateľ: Centrum voľného času Kysucké Nové Mesto
Termín: 4.11.2016
Miesto: SOŠ-str. Kysucké Nové Mesto - v priestoroch telocvične do 8.00 hodiny
Účastníci : - prihlásené družstvá SŠ okresu Kysucké Nové Mesto
- 2 členné družstvo hráčov + vedúci Podmienka účasti: súpiska hráčov s dátumom narodenia zavesená na portáli www.skolskysport -odovzdaná pri prezentácií
Poistenie : Je nutné, aby hráči mali so sebou preukaz poistenca.
Za poistenie zodpovedá vysielajúca škola.
Finančné zabezpečenie: Cestovné hradila vysielajúca škola,občerstvenie,ceny usporiadateľ.
Hodnotene: Družstvá, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach, získali diplomy, a športové ceny.
Postup: Víťazné družstvo postupuje do krajského kola

Výsledky a poradie:
Kategória chlapci                                        Kategória dievčatá
1. miesto – SŠ ul.Nábrežná KNM              1. miesto Gymnázium KNM
2. SOŠ-strojnícka KNM                          2. SOŠ- strojnícka KNM
3. Gymnázium KNM                               3. SŠ ul. Nábrežná