Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva SR
Z poverania Okresného úradu Žilina-odbor školstva
Usporiadateľ: Centrum voľného času Kysucké Nové Mesto

Termín: 8.11.2016
Miesto: športova hala KNM Prezentácia: v priestoroch haly do 8.00 hodiny
Účastníci : - prihlásené družstvá SŠ okresu Kysucké Nové Mesto
- 10 členné družstvo hráčov + vedúci Podmienka účasti: súpiska hráčov s dátumom narodenia zavesená na portáli www.skolskysport

Poistenie : Je nutné, aby hráči mali so sebou preukaz poistenca.
Za poistenie zodpovedá vysielajúca škola.
Finančné zabezpečenie: Cestovné hradí vysielajúca škola,občerstvenie,ceny usporiadateľ.
Hodnotenie: Družstvá na prvých troch miestach získali
diplomy a špor.poháre.
Postup: Víťazné družstvo postupuje do regionálneho kola s okresom Čadca.
Úrazy : Neboli zaznamenané.

Výsledky- poradie:
Chlapci l. miesto SŠ ul.Nábrežná                       dievčatá 1. miesto Gymnázium KNM
2. Gymnázium KNM                                                        2. SŠ ul. Nábrežná
3. SOŠ- strojnícka