Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva SR
Z poverania Okresného úradu Žilina-odbor školstva
Usporiadateľ: Centrum voľného času, ZŠ KNM Clementisova Kysucké Nové Mesto

Termín: 12.1.2017
Miesto: KNM Clementisova Kysucké Nové Mesto Prezentácia: v priestoroch telocvične do 8.00 hodiny
Účastníci : - prihlásené družstvá ZŠ a SŠ okresu Kysucké Nové Mesto
- 4 členné družstvo hráčov + vedúci Podmienka účasti: súpiska hráčov s dátumom narodenia zavesená na portáli www.skolskysport

Poistenie : Je nutné, aby hráči mali so sebou preukaz poistenca.
Za poistenie zodpovedá vysielajúca škola.
Finančné zabezpečenie: Cestovné hradí vysielajúca škola,občerstvenie,ceny usporiadateľ.
Hodnotenie: Družstvá, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach, získali
diplomy, a vecné ceny .
Postup: Víťazné družstvo postupuje do krajského kola/ bude v Čadci/.
Úrazy : Neboli zaznamenané.
Protesty: Neboli zaznamenané.

Výsledky a poradie:
žiaci ZŠ žiačky
1. miesto ZŠ KNM Dolinský potok 1. miesto KNM Clementisova
2. ZŠ KNM Nábrežná 2. Radoľa
3. ZŠ KNM Clementisova 3. Ochodnica
4. ZŠ Radoľa
5. ZŠ Ochodnica

študenti SŠ študentky
1. SOŠ-strojnícka 1. miesto Gymnázium KNM
2. SŠ-ul. Nábrežná 2. SŠ ul. Nábrežná
3. Gymnázium