Krásne dopoludnie prežili deti MŠ a žiaci ZŠ a ZUŠ nášho mesta a blízkeho okolia v koncertnej sále Základnej umeleckej školy v KNM dňa 9. 12. 2016.
Konala sa tu súťaž Vianočný zvonček v speve vianočných kolied a detských piesní o Vianociach a zime . Tradične každý rok toto podujatie organizuje CVČ na Komenského ulici v spolupráci so ZUŠ v KNM pod záštitou mesta Kysucké Nové Mesto.
Atmosféru dopoludnia spríjemňovala vianočná výzdoba koncertnej sály, radosť a dobrá nálada súťažiacich i divákov. Predvianočnú atmosféru vytvárali najmä súťažné piesne. Bolo čo počúvať. Prítomným110 účastníkom predvianočnú atmosféru vytváralo 58 súťažných vystúpení. Súťažná prehliadka mala tri kategórie . Víťazi jednotlivých kategórii si prevzali diplomy a vecné odmeny z rúk členov hodnotiacej poroty, ktorú tvorili Mgr. Alena Ďuriaková, PaedDr. Elena Gavláková a Mgr. Oľga Štefánková. Každý súťažiaci dostal účastnícky list, sladkosť a zvonček, ktorý zhotovili členovia ZÚ keramiky . Občerstvenie hradilo CVČ.
Prekvapením bolo záverečné vystúpenie“ speváckeho zboru“ – zloženého zo všetkých súťažiacich v jednotlivých kategóriách. Záver patril vinšom, želaniam a vrúcnym objatiam.
Organizátor súťaže ďakuje učiteľom MŠ, ZŠ a ZUŠ, členom poroty a korepetítorom, za pomoc pri úspešnom priebehu podujatia.

Výsledky :

Kategória MŠ :l. m. Zoja Špiláková, MŠ 9.mája KNM
2. m. Alexandra Bíziková, MŠ Horný Vadičov
3. m. Terézia Cesneková, MŠ 9.mája KNM
Laura Buknová, MŠ Kysucký Lieskovec
Ela Mičundová, MŠ 9.mája KNM

Kategória l.- 4. ročník ZŠ :
1. m. Barbora Hrubá, ZŠ Clementisova KNM
2. m. Lucia Kubaščíková, ZŠ Clementisova KNM
3. m. Ondrej Šarlina, ZŠ Nesluša
Daniel Vlček, ZŠ Ochodnica
Cenu poroty získala sedemčlenná spevácka skupina
zo ZŠ Lodno.

Kategória 5.- 9. ročník ZŠ :
l. m. Terézia Káčeríková, členka DSS CVČ KNM
Júliana Kormanová, ZŠ Nábrežná KNM
Martina Poniščjaková, ZŠ Nábrežná KNM
2. m. Anna Hrubá, ZŠ Clementisova KNM
3. m. Peter Kubala, ZŠ Nesluša
Adriána Jakubčíková, ZŠ Nesluša.

Blahoželáme a prajeme všetkým šťastné a veselé Vianoce.
Spracovala : Klušáková Mária , odd. estetiky CVČ NM.