Centrum voľného času a denné centrum „Klub 75“ Kysucké Nové Mesto dňa 12.12.2016 organizovali- 6. ročník šachového turnaja medzi žiakmi, mládežou a dôchodcami nášho mesta. V priestoroch MsKŠS si zasadlo družstvo seniorov a žiakov-členov šachového klubu a krúžku ZŠ Clementisova KNM.

Súťaž otvorila p. Behúňová Anna z CVČ, koordinátor Denného centra KLUBU 75 p. Milan Bileš . Rozhodcom súťaže bol p. učiteľ/vedúci šachového krúžku / Ľubomír Ševčík. Hralo sa na víťazné družstvo o putovný pohár.

Denné centrum zabezpečilo ceny a CVČ poskytlo malé občerstvenie. Víťaznému družstvu bol odovzdaný putovný pohár a diplomy šachového klubu. Všetci účastníci dostali drobné ceny. Pri ukončení akcie sme si popriali šťastné a veselé Vianoce. Pri kráľovskej hre- šachu veríme, že sa opäť stretneme a budeme pokračovať v tejto tradícií aj novom roku 2017.


Súťaž šach Súťaž šach Súťaž šach