V Ý S L E D K Y krajského kola vo florbale chlapcov ZŠ ročník 01.01.2000 a mladší

Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva SR, SAŠŠ Z poverania OÚ-OŠ Žilina

Usporiadateľ: Centrum voľného času, MKŠS Kysucké Nové Mesto

Termíny: 31.3.2016

Miesto: mestská športová hala Kysucké Nové Mesto

Prezentácia: v priestoroch haly do 8.30 hodiny

Účastníci : - prihlásené družstvá ZŠ žilinského kraja - 12 členné družstvo hráčov + 2 vedúci

Podmienka účasti: súpiska hráčov s dátumom narodenia zavesená na portáli www.skolskysport

Poistenie : Je nutné, aby hráči mali so sebou preukaz poistenca. Za poistenie zodpovedá vysielajúca škola.

Finančné zabezpečenie: Cestovné hradila vysielajúca škola,občerstvenie,ceny zabezpečil usporiadateľ.

Hodnotenie: Družstvá, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach, získali diplomy, poháre.

Postup: Víťazné družstvo postupuje na MS SR.

 

Výsledky zápasov:

SKUPINA A

Čadca – Turany 3:2

Čadca – Ružomberok 3:1

Turany – Ružomberok 4:2

 

SKUPINA B

Rudina- Žilina 0:2

Rudina – Zuberec 2:5

Zuberec- Žilina 3:0

 

Zápas o 3. miesto:

Žilina – Turany 3: 5

 

Zápas o 1. miesto:

Čadca- Zuberec 2:1

 

Celkové poradie:

1. miesto Gymázium Čadca

2. ZŠ Zuberec

3. ZŠ Turany

4. ZŠ Žilina

5. ZŠ Ružomberok

6. ZŠ Rudina

Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria