Obvodné kolo súťaže žiakov ZŠ v prednese slovenskej povesti pod názvom Šaliansky Maťko

Jozefa Cígera Hronského sa konalo dňa 22. januára 2016 v priestoroch Mestskej knižnice v Kysuckom Novom Meste .

Do krajského kola postupujú prví z každej kategórie.

Výsledky:

 

I. kategória :  

l. miesto      Nina Tokáriková       ZŠ Kysucký Lieskovec, 3.A

2. miesto     Terézia Hlavatá        ZŠ Dolinský potok, Kysucké Nové Mesto, 2.A

3. miesto     Tatiana Halúsková    ZŠ Dolinský potok, Kysucké Nové Mesto, 3.B

 

II. kategória 

1. miesto     Dorotka Petreková   ZŠ Dolinský potok,Kysucké Nové Mesto, 4.A

2. miesto     Martin Birtus            ZŠ Kysucký Lieskovec, 5.B

3. miesto     Oliver Minár             ZŠ Lodno, 4.A

                        

III. kategória:

1. miesto     Tomáš Raček           ZŠ Kysucký Lieskovec, 7.A

2. miesto     Natália Zajacová      ZŠ Kysucký Lieskovec, 6. tr.

3. miesto     Rebeka Školníková   ZŠ Dolinský potok, Kysucké Nové Mesto, 6.B                                                                                                                  

 

Víťazom blahoželáme.