Centrum voľného času a denné centrum „Klub 75“ Kysucké Nové Mesto dňa 7.12.2015 organizovali- 5. ročník šachového turnaja medzi žiakmi, mládežou a dôchodcami nášho mesta.

V priestoroch MsKŠS si zasadlo družstvo seniorov v žiakov-členov šachového klubu a krúžku ZŠ Clementisova KNM. Súťaž otvorila p. Behúňová Anna z CVČ, koordinátor Denného centra KLUBU 75 p. Milan Bileš . Rozhodcom súťaže bol p. učiteľ/vedúci šachového krúžku / Ľubomír Ševčík. Hralo sa na víťazné družstvo o putovný pohár.

V hre „ bleskovka“ vyhrali juniori, v hre RAPID v tomto ročníku vyhralo opäť družstvo seniorov s výsledkom 4 :2.

Denné centrum zabezpečilo ceny a CVČ poskytlo malé občerstvenie.

Víťaznému družstvu bol odovzdaný putovný pohár a diplomy.

Na záver sa hrala „ bleskovka jednotlivcov „o cenu šachového klubu, ktorú získal p. Cvopa Viktor.

Pri ukončení akcie sme si popriali šťastné a veselé Vianoce. Pri kráľovskej hre- šachu veríme, že sa opäť stretneme a budeme pokračovať v tejto tradícií aj novom roku 2016.

 

Spracovala: Behúňová Anna-CVČ

 

Šachová súťaž „SENIOR verzus  JUNIOR“