V stredu 14.10. 2015 na ZŠ Nábrežná v Kysuckom Novom Meste meralo
24 žiakov zo ZŠ Nábrežná, Clementisova a Dolinský potok svoju počítačovú zručnosť v súťaži Počítač môj pomocník.

Súťaž organizovalo CVČ KNM v spolupráci so ZŠ Nábrežná.
Prihlásení žiaci dostali za úlohu počas 1 hodiny a 30 minút vypracovať prezentáciu v PowerPointe na vybranú tému z piatich zadaných tém :

 

1. Šikana na školách
2. Ako využiť svoj voľný čas
3. Planéta Zem v ohrození
4. Moje mesto
5. DROGY – NIE !


Súťažiaci pracovali veľmi usilovne a niektoré prezentácie boli naozaj výstižné a pútavé. Úpravu, text, efekty, výstižnosť, využitie zdrojov..., to všetko objektívne hodnotila komisia v zložení :
Mgr. R. Vlčková, Mgr. S. Pakancová, Mgr. K. Mlynarovičová, ktorá rozhodla o poradí víťazov :

 

1. Peter Randa - ZŠ Dolinský potok
2. Marek Čuraj – ZŠ Nábrežná
3. Klára Svrčková – ZŠ Clementisova

 

Cena komisie :
Šimon Michalenko - ZŠ Nábrežná
Martin Škorík - ZŠ Dolinský potok


Víťazom blahoželáme, komisii ďakujeme za hodnotenie a tešíme sa na stretnutie v budúcom školskom roku 

Mgr. Janka Pavlusíková
CVČ KNM