VYHODNOTENIE

a výsledky krajského kola v hádzanej študentov stredných škôl, žiakov základných škôl

Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva SR Bratislava
Organizátor: CVČ Kysucké Nové Mesto z poverenia OU –OŠ Žilina
Spoluorganizátor: MsKŠS Kysucké Nové Mesto
Termín: 22.4. ZŠ – 23.4.2015-SŠ
Miesto konania: športová hala – Kysucké Nové Mesto

Veková kategória: študenti SŠ: 1.1.1995 a mladší žiaci ZŠ 1.1.1999 a mladší
Účasť: študenti SŠ-Kys.N.Mesto, GVPT Martin , Námestovo, žiaci- KNM Nábrežná, Rabča, ZŠ Dlhá nad Oravou

Fin.zabezpečenie: rozhodcovské, občerstvenie, diplomy, medaile, športové poháre, MTZ

 

Výsledky:


Stredné školy

l. miesto SŠ – ul. Nábrežná Kysucké Nové Mesto
2. miesto GVPT Martin
3. miesto SOŠT Námestovo

 

Základné školy

l. miesto ZŠ KNM Nábrežná ul.
2.miesto ZŠ Rabča
3.miesto ZŠ Dlhá nad Oravou

 

Spracovala: Behúňová Anna, CVČ


Hádzana Hádzana Hádzana
Hádzana Hádzana Hádzana