Vyhodnotenie okresného kola súťaže žiakov ZŠ
v umeleckom prednese poézie a prózy – 61. ročník Hviezdoslavov Kubín

 

Obvodné kolo celoštátnej súťaže Hviezdoslavov Kubín sa konalo dňa 31. marca 2015 v priestoroch Základnej umeleckej školy v Kysuckom Novom Meste.
Víťazi školských kôl, v počte 68 , súťažili v troch vekových kategóriách v prednese poézie a prózy . Súťažného dopoludnia sa celkom zúčastnilo 89 účastníkov.
Víťazi v každej kategórii postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční v Martine v dňoch 27.-29.4.2015.

V prípade, že víťaz sa krajského kola nemôže zúčastniť, je potrebné o tom informovať CVČ a jeho náhradníka, ktorým sa stáva žiak umiestnený na 2. mieste v príslušnej kategórii.

 

Výsledky :

 

POÉZIA
----------------------------------------------------------------------------------------

 

 I.kategória
1. miesto Anna Heltová, ZŠ Kysucký Lieskovec 2.A
2. miesto Marián Sládek, ZŠ Dolinský potok, Kysucké Nové Mesto 1.B
3. miesto Lucia Jakubcová, ZŠ Clementisova ul., Kysucké Nové Mesto, 2.A

 

II. kategória
1. miesto Tomáš Raček, ZŠ Kysucký Lieskovec 6.A
2. miesto Adriana Janíčková, ZŠ Nábrežná ulica, Kysucké Nové Mesto, 4.C
3. miesto Silvia Klučková, ZŠ Dolinský potok, Kysucké Nové Mesto, 4.B

 

III. kategória
1. miesto Klaudia Ďugelová, ZŠ Ochodnica 7.A
2. miesto Vanessa Barancová, ZŠ Clementisova ulica, Kysucké Nové Mesto, 9.B
3. miesto Romana Poprocká, ZŠ Dolinský potok, Kysucké Nové Mesto, 9. B

Do krajského kola postupuje na základe minuloročnej účasti v celoslovenskom kole
Marianna Plošticová, ZŠ Dolinský potok, Kysucké Nové Mesto 9.A

 

PRÓZA
-----------------------------------------------------------------------------------------

 I. kategória
1. miesto Nina Tokáriková, ZŠ Kysucký Lieskovec , 2.A
2. miesto Nikola Štefánková, ZŠsMŠ Rudinská 3.roč.
3. miesto Lucia Holtanová, ZŠsMŠ Radoľa 3.A

 

II. kategória
1. miesto Emma Tokáriková, ZŠ Kysucký Lieskovec, 5.A 2. miesto Gréta Ondrášková, ZŠ Clementisova ul. ,Kysucké Nové Mesto, 5.A
3. miesto Rebeca Rebrošová, ZŠsMŠ Radoľa, 6.A

 

III. kategória
1. miesto Sofia Dupkalová, ZŠ Dolinský potok, Kysucké Nové Mesto, 9.A
2. miesto Katarína Danišová, ZŠ Ochodnica 8.A
3. miesto Martin Kapusta, ZŠ Dolinský potok, Kysucké Nové Mesto, 7.B

Poznámka : V tretej kategórii hodnotiaca komisia navrhuje na postup do krajského kola
aj súťažiacu umiestnenú na 2. mieste: Katarínu Danišovú, ZŠ Ochodnica 8.A.

 

Blahoželáme.

Mgr. Kamila Bendová,
riaditeľ CVČ