Vyhodnotenie OK olympiády z matematiky 5. a 9. ročník


Okresné kolo matematickej olympiády sa konalo 23.1.2015 v Dome kultúry v Kysuckom Novom Meste.
Do súťaže sa zapojilo 5 škôl s počtom žiakov 40. /26 žiakov - 5. ročník, 14 žiakov - 9. ročník/.
Práce hodnotila komisia v zložení: Mgr. Gabriela Janeková, Mgr, Lenka Koňušíková, Mgr.
Alena Drexlerová.

 

5. ročník :
1. Rebeka Panáková ZŠ Nábrežná 18 bodov úspešná
2. Jakub Ďurina Dolinský potok 18 "
3. Saška Faktorová Clementisova 16 "
4. Júlia Jamečná Nábrežná 11 "
5. Marek Čuraj Nábrežná 9 "
6. Veronika Harceková Horný Vadičov 9 "
7. Peter Mochnacký " 9 "
8. Michal Šulaj Clementisova 9 "

 

9. ročník:
1. Samuel Chovaňák ZŠ Clementisova 18 úspešný
2. Elena Dadajová Dolinský potok 15 "
3. Anežka Jamečná Clementisova 15 "
4. Kristína Sidorová " 12 "

 

Úspešným riešiteľom blahoželáme a ostatným ďakujeme za účasť.