Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva SR Bratislava

Organizátor : CVČ Kysucké Nové Mesto z poverenia OÚ-odbor školstva Žilina

Spoluorganizátor : ZŠ Nábrežná KNM

Termín : 23.1.2015

Miesto : ZŠ KNM Nábrežná

Veková kat. : ZŠ dievčatá-chlapci 1.9.1999 a mladší

Účasť : ZŠ KNM Nábrežná, Povina, Clementisova, Clementisova

Finančné zabezpečenie: rozhodcovské, diplomy, ceny, občerstvenie, MTZ hradí CVČ

 

Výsledky:

Kategória – chlapci:

1. miesto ZŠ KNM Clementisova 6 bodov / skóre 19:8/
2. miesto ZŠ KNM Nábrežná 3 /20:11/
3. miesto ZŠ Povina 0 / 2:22/

 

Kategória – dievčatá:

1. miesto ZŠ Clementisova KNBM 6 bodov/56:6/
2. miesto ZŠ Povina 3 body /24:28/
3. miesto ZŠ Nábrežná KNM 0 body /6:52/

 

 

Do regionálneho kola postupuje víťaz z každej kategórie. Uskutoční sa v KNM vo februári.