Vyhodnotenie obvodného kola súťaže

Šaliansky Maťko J. C. Hronského 2015

 

 Obvodné kolo súťaže žiakov ZŠ v prednese slovenskej povesti pod názvom Šaliansky Maťko

Jozefa Cígera Hronského sa konalo dňa 20. januára 2015 v priestoroch Mestskej knižnice v Kysuckom Novom Meste.

Štrnásť pútavých príbehov si vypočulo 36 prítomných účastníkov podujatia.Ďakujeme učiteľom za prácu s deťmi a podchycovanie nových talentov v oblasti prednesu povesti. Výber ukážok bol dobrý, veku primeraný, text zvládnutý.

Príprava je potrebná s časovým predstihom už od septembra. V priebehu polroka má učiteľ čas pracovať so žiakom na odstraňovaní chýb a nedostatkov prednesu. Po vyhodnotení

členovia poroty, na základe požiadavky, s jednotlivými učiteľmi uskutočnili rozbor prednesu konkrétnych súťažných ukážok .

Do krajského kola postupujú najlepší z každej kategórie. V prípade onemocnenia a pod., je potrebné dať vedieť náhradníkovi /žiak, ktorý sa umiestnil za postupujúcim.

 

Výsledky:

 

I. kategória: l. miesto Nina Tokáriková ZŠ Kysucký Lieskovec 2.A
  2. miesto Simona Masárová ZŠ Lodno 3.roč.
  3. miesto Matúš Mizera ZŠ Ochodnica 3.A
II. kategória: 1. Miesto Amália Dadajová ZŠ KNM Dolinský potok 4.A
  2. miesto Tatiana Jantová ZŠ Kysucký Lieskovec 5.A
  3. miesto Alexandra Mikolajová ZŠ Lodno 4.roč.
  3. miesto Kamila Kubalová ZŠ Ochodnica 4.a
III. kategória: 1. Miesto Kristína Hmírová ZŠ Kysucký Lieskovec 7.A
  2. miesto neudelené  
  3. miesto Zuzana Medzihorská ZŠ Dolinský potok KNM 6.B

 

Víťazom blahoželáme.