V rámci týždňa mobility Centrum voľného času organizovalo okresnú súťaž v Cezpoľnom behu pre základné a stredné školy/30. septembra 2014/. Na určenú trať po jednotlivých kategóriach vybehlo 65 súťažiacich. V tomto školskom roku sa víťazom v kategórií jednotlivcov stali: Timotej Kormanec zo ZŠ KNM Clementisova, Viktória Zajíčková -ZŠ Clementisova, Dávid Halvoník z SPŠ, Nikola Štefundová z SOŠ- strojníckej z Kysuckého Nové Mesta.

 

5. októbra 2014 deti, mládež i rodičia vytvorili početnú skupinu zdatných turistov , ktorí zdolali krásnu trasu v Nízkych Tatrách na ROHÁČSKE PLESÁ. Najmladším účastníkom boli odovzdané medaile a odznaky , ktoré venoval Olympijský klub Kysuce.

 

Stovky detí z nášho mesta urobili niečo pre seba . Vybrali sa pešo v ústrety svojmu zdraviu počas Svetového dňa chôdze, ktoré organizovalo po prvý krát v našom meste Centrum voľného času. Chodci bez rozdielu veku prešli 3. októbra 2014 od skorého rána po trase pod názvom Krížom, krážom... viac ako 4,5 km. Celkovo sa akcie zúčastnilo približne 400 zaregistrovaných detí a mládeže, dospelých. Trať viedla od ihriska ZŠ KNM Nábrežná, nábrežím rieky Kysuca, lesíkom až pod Povinský most. Trasa ďalej pokračovala smerom k lipke a sídlisku Kamence. Na trase čakali účastníkov 4 stanovišťa v podobe zastávok s rôznymi úlohami a užitočnými informáciami.

 

V tomto ročníku boli veľmi zaujímavé ukážky dobrovoľného hasičského zboru, športového klubu turistov, mestskej polície, mládeže červeného kríža pri zdravotnej škole z Čadce.


Všetkým zúčastneným- spoluorganizátorom vyslovujeme „srdečné vďaka", účastníkom
prajeme ešte veľa prejdených kilometrov po vlastných nohách. Predsa chôdza je ideálna pohybová aktivita , ktorá šetrí kĺby,
vďaka nej si utužujeme zdravie, zlepšujeme kondíciu a v neposlednom rade vylepšujeme líniu či prečisťujeme mozog.

Behúňová Anna-prac. CVČ KNM