Centrum voľného času Kysucké Nové Mesto dňa 6.12.2012 organizovalo- 1. ročník šachového turnaja medzi žiakmi, mládežou a dôchodcami nášho mesta. Po vydarenom 0- tom ročníku v roku 2011 za šachovnicu v priestoroch MsKŠS si zasadlo

družstvo seniorov v zložení:

p. Vladimír Kudlík, Viktor Cvopa, Tibor Djablik, Štefan Marčiš, Pavol Orieščik, Martin Janči, Marcel Madaj, Milan Janoš.

Za juniorov bojovali žiaci:

ZŠ Clemmentisova KNM v zložení Martin Šimar, Jozef Kubík, Dávid Schumer, Samuel Mazúr, Daniel Kramár, Michal Jendrišák, Lucia Ševčíková, Ľubomír Ševčík.

Súťaž otvoril koordinátor Denného centra KLUBU 75

p. Milan Bileš a p. Behúňová prac. CVČ KNM.

Rozhodcom súťaže bol

p. učiteľ/vedúci šachového krúžku / Ľubomír Ševčík.

Hralo sa na víťazné družstvo o putovný pohár.

V tomto ročníku vyhralo opäť družstvo seniorov s výsledkom 5:3/ rok 2011- 6,5:1,5/.

Víťaznému družstvu bol odovzdaný putovný pohár, diplomy, deti dostali balíčky a drobné ceny od koordinátora a pracovníčky CVČ.

V závere sme si navzájom popriali šťastné a veselé Vianoce. V kráľovskej hre šachu budeme pokračovať aj v novom roku 2013.

1. ročník šach 1. ročník šach