Krásne dopoludnie prežili deti MŠ a žiaci ZŠ nášho okresu v koncertnej sále ZUŠ v KNM dňa
13. 12.2011.
Členovia  chlapčenskej speváckej skupiny pri CVČ pod vedením J. Pavlusíka koledami otvorili  súťažné dopoludnie- okresné kolo speváckej súťaže Vianočný zvonček,ktoré už tradične každý rok organizuje CVČ.
V kategórii MŠ súťažilo 8 detí, v kategórii l.-4.ročník ZŠ 13 detí a v kategórii 5.-9. ročník ZŠ bolo  18 súťažiacich. Spev detí oceňovali diváci svojim potleskom. Medzi rodičmi, učiteľmi v hľadisku boli aj  deti MŠ Kamence a Komenského. Celkom na podujatí bolo prítomných 109 detí, 27 dospelých. Predsedom poroty bola Mgr. Janka Jánošová riaditeľka  ZUŠ v KNM. Víťazi jednotlivých kategórii si z rúk Mgr. Alexandry Búriovej prevzali diplomy a vecné odmeny. Každý súťažiaci dostal sladkosť a zvonček, ktorý zhotovili členovia ZÚ keramiky.
Dievčatá „Vajčovky „ z folklórneho krúžku CVČ v  KNM pod vedením Janky Pavlusíkovej
„prispievali“ novinu, že sa blížia Vianoce , na ktoré sa všetci tak veľmi tešíme a svojim záverečným vystúpením koledami a piesňami zavinšovali prítomným šťastné a veselé.

 

Výsledky :

 

Kategória MŠ
1. Tamara Šughová, MŠ 9. mája , Kamence , KNM
2. Simona Masárová, MŠ Lodno
3. Anna Hrubá, MŠ 9. mája, Kamence KNM
Michaela Hulínová, MŠ Komenského , KNM

Kategória l.- 4. ročník ZŠ
1. Matúš Bízik, ZŠ Horný Vadičov 4.a
2. Kristián Laš, ZŠ KNM Clementisova 4.B
3. Klaudia Vnuková, ZŠ KNM Clementisova 1.A

Kategória 5.- 9. ročník ZŠ
1. Sára Šadláková, ZŠ Kysucký Lieskovec 9.A
2. Janka Sobolová, ZŠ KNM Clementisova 9.A
3. Maroš Bugáň , ZŠ Horný Vadičov
Vladimíra Vlčková, ZŠ Ochodnica 7.B

Kategória CVČ
1. Silvia Chyláková, CVČ Kys.Lieskovec
2. Kristína Gomolová, CVČ Kys.Lieskovec
3. Janka Mihaldová, CVČ Kys.Lieskovec