Ešte dva mesiace chýbajú a naplní sa obdobie desiatich rokov, počas ktorých sa skupinka detí, mladých chovateľov – členov SZCH na Kysuciach a okolí, zúčastňovala celoštátnych kôl vedomostnej súťaže. Po prvý raz to bolo v októbri roku 2000 v Trnave, pokračovali Michalovce, Zvolen, Liptovský Mikuláš, Gbely, Hrabušice, Liptovský Hrádok. Každý rok sme boli v inom regióne Slovenska. Každý rok sme získali niekoľko pohárov za umiestnenie na prvom až treťom mieste.

V prelomovom roku 2005 sa zmenili kritéria priebehu súťaže. Stúpala náročnosť. Do súťaže oblastných výborov sa zapojilo 12 kolektívov. Nemôžeme tvrdiť, že by sa nám nedarilo. Každý rok sme išli o stupienok vyššie a vyššie – od 6. miesta, pekne krásne rok po roku až po to druhé miesto minulý rok v Žiline. Tam sme boli aj usporiadateľmi súťaže. Trúfali sme si postaviť už 8-členný kolektív. To je iba tretina maximálne možného počtu súťažiacich z jednej oblasti. Mali sme odvahu začať s poznávaním plemien králikov, hydiny, holubov a exotov na živých zvieratách. V Žiline prebehla po prvý raz v celej histórii súťaže kategória PSY. Síce mimo oficiálnu časť, ale to bol začiatok jej začlenenia a veríme, že definitívneho, do bodovanej časti súťaže. Tým sme predbehli kolegov v Českej republike, ktorým chýba odbornosť KONE. Táto u nás prebieha pravidelne. Celkom teda my na Slovensku skúšame vedomosti detí v 12 odbornostiach – králiky, hydina, holuby, exoty, akváriové zvieratá, teráriové zvieratá, hlodavce, ovce a kozy, mačky, psy, kone a kožušinové zvieratá.

Už 6 rokov sa snažíme byť najlepší aj v rámci bývalej republiky a vyhodnocujeme výsledky medzištátneho kola – Slováci verzus Morava a Čechy. Zatiaľ nás vždy susedia porazili, ale rozdiel bodov je z roka na rok menší a tohtoročných 84 bodov je veľmi ľahko prekonateľných. A tak minulý rok sme odchádzali zo Spojenej strednej školy v Žiline, kde sa súťaž v roku 2009 konala, v presvedčení, že tento rok nám prvenstvo neunikne.

Prešiel rok plný pravidelnej prípravy súťažiacich. V Bratislave sa 17.7.2010 konal zjazd SZCH a vymenil sa funkcionársky aktív chovateľov. V komisii pre prácu s mládežou sa síce volilo tiež, ale k radikálnej výmene funkcionárov nedošlo. Obávali sme sa, či stihneme prázdninový termín 19. – 22. augusta 2010 na uskutočnenie 12. ročníka súťaže v Nitre. Stihli sme. Oblastný výbor Žilina reprezentovalo 7 detí do 14 rokov a 7 detí do 18 rokov. Niektorí súťažili aj v 2 až 3 odbornostiach a tým pomohli vytvoriť podmienky pre konkurenciu najobávanejších kolektívov. Tento rok to boli minuloroční víťazi zo Senice a prekvapivo dobrá skupina 19 detí z Nitry.

Táto trojica si podelila miesta na stupňoch víťazov nasledovne:
1. miesto – OV Žilina
2. miesto – OV Senica
3. miesto – OV Nitra

Naše deti si priviezli spolu 13 pohárov za umiestnenie od 1. po 3. miesto.

Tri prvé miesta: Trpišová Jana, KNM – psy, Adamková Viera, Dunajov – králiky, Brezovská Lenka , Čadca – kone.

Organizácia voľného času súťažiacich počas celoštátnych kôl je veľmi dôležitá. Mládež strávi viac ako 3 dni mimo svoj domov. Vo veľkom kolektíve rovesníkov je potrebné dbať o ich bezpečnosť a využitie voľného času. Okrem diskotéky im poriada prípravný výbor športové súťaže, výlet do okolia s poznávaním našich pamätihodností, prednášky, besedy, návštevy výstav zvierat. V Žiline sme pripravovali súťaž fotografií s tématikou zameranou na chované zvieratá. I keď sa snaha minula účinkom, koordinátori nereagovali na avizovanú potrebu priniesť tieto fotografie, výzva sa nedostala do informačného bulletinu akcie, tento rok Nitrančania motivovaní nápadom Žilinčanov, uspeli. Dokonca obdržali toľko obrázkov, že pre budúcnosť sa uvažuje s obmedzením počtu. A aj v tejto súťaži, rozdelenej na dve kategórie, sme „ulovili“ obe prvé miesta a viacero odmenených umiestnení. V kategórii kuriózna fotografia zvíťazila fotografia OV Žilina – Mačiatko v postieľke. V kategórii „Z môjho chovu“ na prvom mieste skončila fotografia Adamkovej Vierky – Vystresované mačiatko.

Nitra bola pre nás teda zatiaľ najúspešnejším súťažením. Organizátori kopírovali scenár žilinskej súťaže a zdá sa, že tiež uspeli na výbornú. Mládež sa zabávala, na výlete sme boli v Národnom žrebčíne v Topoľčiankach a zubrej zvernici, deti si zdravo zasúťažili, zašportovali, ale hlavne sa spoznali s novými kamarátmi, jedno bolo, či je to Čech alebo Slovák. A tak do ďalších rokov sa uvažuje o rozšírení medzinárodného kola o súťažiacich zo susedného Poľska. Uvidíme.

Pred rokom sme Vás informovali, že nám už len jeden stupienok chýbal k vrcholu. Teraz na ňom stojíme. Putovný pohár je na Kysuciach. O rok ho budeme obhajovať. Mysleli sme, že po dosiahnutí vrcholu nebudeme mať motiváciu. Opak je pravdou. Deti sa už teraz tešia na budúce leto a účasť v súťaži. Ďakujú sponzorovi za tričká a OV Žilina a ZO SZCH KNM za finančnú podporu. Máme už len jednu dilemu – podarí sa nám doplniť družstvo o chovateľa holubov, exotov, teráriových zvierat a hydiny?Spracovala: MVDr. Bobáková Zuzana

VSMCH Nitra 2010 VSMCH Nitra 2010 VSMCH Nitra 2010 VSMCH Nitra 2010