Členovia ZÚ SLNIEČKA - mažoretky I. a II. sa dňa 31.5.2010 zúčastnili peknej akcie, ktorú organizovalo CVČ v Čadci pod záštitou redakcie Kysúc.

Nastúpili sme pred 11. hodinou do objednaného autobusu, ktorý nám hradilo Občianske združenie POHODA l pri CVČ v KNM v očakávaní čo nového uvidíme, zažijeme a naučíme sa. Tak sme išli prvýkrát „do sveta na skusy“.
Pre nepriaznivé počasie sa pochod mestom nekonal . Mali sme viac času na prípravu na prehliadku. Nasledovali účesy, obliekanie, úprava zovňajšku , uloženie vecí a zvedavé nedočkavé pohľady vystriedali sem tam poskoky a naháňačka. Už aby to začalo!
Vystúpenia 27 súborov sa nám veľmi páčili. Myslíme si, že ako prípravky kadetky sme sa v toľkom kolotoči nestratili. Svedčí o tom veľa pochvál a uznaní od našich rodičov nielen nám, ale aj pani vedúcej tete Majke a Janke, ktorá jej v tento deň pomáhala“ udržať nás na uzde“.
V autobuse cestou späť nám teta Majka popriala všetko dobré k MDD a každej z nás dala sladkosť.

Na záver celkom unavení, ale s novými zážitkami a predstavami o práci mažoretiek sme sa dostali domov tesne pred 17. hodinou. Tento deň sa nám páčil. Bude nám ho pripomínať pamätný list , umiestnený na stene chodby v CVČ.