Naše počiatky sú nám v pätách - siahajú len do októbra 2009. Sme "veľmi čerstvé" pracujeme len prvý školský rok formou záujmového krúžku ako prípravka. S chuťou, elánom a oduševnením sme začali takmer " na kolene". Zamerali sme sa na prácu s paličkou, pochodovanie, držanie tela a priestorovú orientáciu. Ako sa nám to darí, posúďte sami.

Ďakujeme ujovi Tomášovi , ktorý nám sponzorsky vlastnoručne zhotovil paličky na nácvik , tete Hanke za ušitie kostýmov . Finančne nás zabezpečuje CVČ a Mesto KNM. Stretávame sa 1x týždenne pri CVČ.

Vedúcou krúžku, choreografkou a trénerkou v jednom je p. Mária Klušáková, pracovníčka estetickej výchovy CVČ KNM.
Nezištná je práca našich inštruktoriek, ktoré sú zároveň našimi kamarátkami a pomáhajú nám pri nácviku : Mirky Jurekovej a Betky Šútorovej - žiačky ZŠ KNM Nábrežná ulica a zároveň členky mažoret.súboru ASANKY.
Náš krúžok má dve skupiny - vznikli nie podľa veku, ani pohybovej zdatnosti, ale podľa nášho voľného času. Prvú skupinu tvorí 14 dievčat- najmä prváčiek ZŠ, druhú 13 dievčat 1.-4.ročník ZŠ.
Len minulý týždeň sme 1 x vystupovali ku Dňu matiek a tak sme sa trošku dostali do povedomia širokej verejnosti na území nášho mesta. Veľmi sme sa im svojim prirodzene detským vystupovaním páčili.

Tešíme sa , že sa opäť 1 x /symbolická jednička/ zúčastníme veľkého podujatia ako je 10. ročník Prehliadky kysuckých mažoretiek dňa 31.5.2010. Pozrieme si čo dokážu dievčatá v iných súboroch a získame trošku rutiny.

V budúcnosti chceme začať s tvrdším nácvikom, častejšími tréningami a na sústredeniach sa zdokonaľovať vo svojej práci za podpory našich rodičov, CVČ a sponzorov.

Mažoretky 2009/2010 Mažoretky 2009/2010 Mažoretky 2009/2010