Vyhodnotenie letného prímestského tábora miniTVORIVÝ SVET

Termín konania:   13. – 17. 7. 2020

Stručné zhodnotenie:

Do tábora boli prihlásené deti, ktorým tvorenie je blízke, čo pozitívne vplývalo na celkové pracovné ovzdušie. Chuť do práce sa prejavila nielen v počte vyhotovených výrobkov. Deti sa radi učili novým veciam, pri vyrábaní dodržiavali postup, hygienu a dbali o zverený materiál a bezpečnosť. Rozvíjali si manuálnu zručnosť, kreativitu, fantáziu, zisťovali vlastnosti materiálov s ktorými pracovali, ich kombináciu/ sklo, papier, kartón, drevo, piesok, špagát/. Maľovali, striekali, vystrihovali, skladali, lepili...všetko trojrozmerné predmety.

Výsledkom boli nasledovné výrobky: mačička , vtáčik, včielka, vázička, podložky, lienka, rámik na fotku. Doobeda tvorili a poobede na čerstvom vzduchu šantili. Obľúbené boli kolektívne hry, zábavné i športové súťaže.

Streda bola bez tvorenia, venovaná výletu do Rajeckej doliny. Navštívili Betlehem v Rajeckej Lesnej , zastavili sa pri kalvárii. Neďaleká vychádzka po bola odmenená milým prekvapením a osviežením pri gejzíre. Navštívili Rajec a Rajecké Teplice, kde videli zaujímavé exponáty a dozvedeli sa nové poznatky z histórie dopravy. So spevom cesta rýchlo ubiehala.

Počas tábora boli deti za aktivity ocenené vecnými odmenami, pochutnali si na nanuku ,či zákusku podľa vlastného výberu. Každý na pamiatku dostal Certifikát umeleckej tvorivosti a fotografiu. Posledný deň sa pýšili svojimi výrobkami a s chuťou rozprávali o činnosti na tábore milej návšteve, pánovi primátorovi mesta KNM, Ing. Mariánovi Mihaldovi.

Deťom sa na tábore páčilo a rozlúčili sa kolektívnym objatím.

 

miniTVORIVÝ SVET

miniTVORIVÝ SVET

miniTVORIVÝ SVET

miniTVORIVÝ SVET

miniTVORIVÝ SVET

miniTVORIVÝ SVET