Centrum voľného času, Komenského 1163/40, Kysucké Nové Mesto

          

L E T O    2018

 

Letný tábor v Chorvátsku   29.6. – 8.7.2018   Biograd na moru,    Kafčáková

 

Cykloturistický tábor          30.6. – 7.7.2018    Mošovce                   Behúňová

 

Túlavý autobus I                    9. – 13.7.2018    Žilinský kraj              Behúňová

 

Tvorivý svet I                       16. – 20.7.2018    KNM                           Klušáková

 

Letná akadémia I                 16. – 20.7.2018    KNM                          Bendová

 

Letná akadémia II               23. – 27.7.2018    KNM                          Bendová

 

Tvorivý svet II                     23. – 27.7.2018    CVC                          Klušáková

 

Tábor mladých rybárov       5.-9.8.2018         Neslušanka             Pavlusíková

 

Túlavý autobus II                13. – 17.8.2018    Žilinský kraj           Behúňová

 

Tábor mladých diabetikov   26. – 29.8.2018  Trenč.Teplice        Pavlusíková

 

                                                                                              Mgr. Kamila Bendová

                                                                                                          riaditeľ CVČ

 

 

Letná činnosť v CVČ, Komenského 1163/40, Kysucké Nové Mesto

 

     Letná činnosť v našom centre bola bohatá a pestrá. Záujem o tábory zo strany rodičov a detí bol mimoriadne veľký. Aby sme tento záujem uspokojili zorganizovali sme až desať táborov, ktoré boli hneď naplnené. Samozrejme päť interných pedagogických zamestnancov by takéto množstvo nedokázalo zvládnuť, preto nám museli pomáhať dobrovoľníci z radov pedagógov základných a stredných škôl. Všetkým veľmi pekne ďakujeme.

     Hneď po prevzatí vysvedčení sa vybrali deti do tábora v Chorvátsku – Biograd na moru. Zdokonalili sa v plávaní, spoznali nových priateľov a vyskúšali si svoje vedomosti z angličtiny pri rozhovoroch s rovesníkmi z iných krajín.

   Prvý prázdninový týždeň sa konal 16. ročník cyklistického tábora v Mošovciach. Skupina chlapcov najazdila počas pobytu 160 kilometrov Spoznali región, súťažili v športe, strieľali zo vzduchovky, naučili sa pracovať s mapou a buzolou.

   V spolupráci s firmou Schaeffller Kysuce a SOŠs a Spojenou školou v KNM sme zorganizovali pre deti zamestnancov dva prímestské tábory s bohatým programom. Účastníci táborov mali pripravený bohatý program. Dopoludnia sa im venovali pedagógovia stredných škôl, popoludní športovali. Navštívili múzeum automobilov v Kopřivnici, technické múzeum v Ostrave a dva dni mali možnosť spoznávať firmu Schaeffler Kysuce.

     Tradičné prímestské tábory – Túlavý autobus I, II – boli zamerané na spoznávanie žilinského kraja, športovanie, turistika a plávanie.

     Veľkú obľubu si získali tábory – Tvorivý svet I, II, v ktorom deti dokázali vytvoriť prekrásne veci vlastnými rukami. Samozrejme nezabudli ani na šport a spoznávanie zaujímavosti v širokom okolí.

     V spolupráci s rybárskym zväzom sa stretli mladí rybári na Neslušanke, kde si vyskúšali svoje vedomosti v praxi.

     Na konci prázdnin sme zorganizovali v spolupráci s detskou diabetologickou ambulanciou tradičný tábor mladých diabetikov v Trenčianskych Tepliciach. Ďakujeme lekárom a zdravotným sestrám za pomoc. Bez nich by to nešlo.

Za pomoc ďakujeme: vedeniu SOŠs a SŠ Kysucké Nové Mesto, Schaeffler Kysuce, SRZ MO KNM, Diabetickému zväzu a všetkým dobrovoľníkom, ktorých bolo v konečnom sumáre tridsať.

V táboroch sa odrekreovalo 244 detí.