Svetový deň vody si na všetkých kontinentoch pripomíname už celé štvrťstoročie (od roku 1993). Posolstvom Svetového dňa vody je vyzdvihnúť význam vody nevyhnutnej pre zachovanie života na našej planéte. Rovnako dôležité je upriamenie pozornosti ľudí na to, aby sa viac starali o udržateľné zaobchádzanie s vodnými zdrojmi. Preto si knihovníčky z MsK KNM povedali, že tým že je voda naozaj najrozšírenejšou látkou na Zemi, zaslúži si naozaj našu pozornosť. Teda povyťahovali z regálov knihy o vode, pripravili prezentáciu o jej neodškriepiteľnom význame pre ľudskú populáciu, pozvali školákov zo ZŠ Clementisova a odborníka na vodu – referenta pre prácu s deťmi zo Slovenského rybárskeho zväzu v KNM. Výsledkom bolo veľmi zaujímavé knižničné podujatie pod názvom Život vody.
Spomínaným referentom pre prácu s mládežou bol Mgr. Dušan Jaššo, ktorý zároveň vedie raz do týždňa aj detský rybársky krúžok v CVČ Komenského, KNM. Náplňou krúžku je napríklad rozpoznávanie druhov rýb alebo aj nadobudnutie praktických zručností pri chytaní rýb, napríklad výrobou mušiek. Niekoľkokrát do roka dokonca absolvujú aj sústredenie v Poľsku a v Čechách.
V pútavej prezentácii vysvetlil deťom funkciu vody a odkiaľ sa voda berie. Spomenul kolobeh vody a dokonca vysvetlil pojmy ako veľký a malý vodný cyklus. Počas prezentácie a prednášky deťom neustále dával priestor na vyjadrenie vlastného názoru a šikovne cielenými otázkami ich upriamil na sformulovanie vlastných riešení. Spolu s deťmi odhalili niekoľko tajomstiev, napríklad aj to, prečo je vody stále menej, aká je funkcia Slnka pri vyparovaní vody, prečo sú v púšti tak extrémne výkyvy teplôt a mnohé iné a napríklad aj to, prečo je vyrubovanie lesov pre nás takou hrozbou. Takže výklad bol neustále prelínaný krátkou voľnou diskusiou s cieľom podnietiť deti navrhnúť vlastné nápady, ako by bolo možné súčasné problémy s vodou vyriešiť.
Neuveriteľne zaujímavé rozprávanie zakončil p. Dušan Jaššo rozdávaním malých pozorností pre deti v podobe rybárskych odznakov a pexies, za čo sa mu deti zo ZŠ Clementisova odvďačili veľkým ďakujem a potleskom. Veď bolo aj za čo, daroval svoj voľný čas deťom bez nároku na odmenu.