V dňoch 29. a 30. októbra 2017 sme zorganizovali pre deti nášho mesta V. ročník Halloweenskej partičky.
Nedeľné poobedie sme prežili mali vyplnené vyrábaním ježibáb a čarodejníc , predstavili sme sa a zahrali kolektívne hry. Pri činnosti sme si všetci zaspievali. Pripravili si lampášiky na večer svetielok a vybrali sa na večeru. Po meste každý z nás niesol lampiónik, kahanček, či iné svetielko. Vydali sme sa na výpravu za vesmírnymi svetielkami a čudami do hvezdárne. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavého o histórii halloweenu a našli sme spojitosť so súhvezdím Havrana . Zamysleli sme sa tiež nad tým, či je možný život vo vesmíre a rozvíjali rôzne vedecky podložené ale aj tie nami vymyslené teórie. V kopuly hvezdárne pri ďalekohľade sa s nami rozlúčila postava z filmu Hviezdne vojny. Ďakujeme tetám z hvezdárne za pekný večer.
V CVČ na nás čakal druhý super zážitok! Cesta odvahy. Cesta viedla cez školskú záhradu, svietili sme si iba baterkami a hľadali svetielkujúce a smejúce sa tekvičky. Tmou sme prešli piatimi zastaveniami ku strašidlám ako lesný duch, ježibaba, stach, diela pani ... a plnili sme úlohy, ktoré si pre nás pripravili. Našťastie si nikoho pri sebe nenechali. Zaspomínali sme si aj na našich blízkych, ktorí už nie sú medzi nami.
Pred spaním sme si zaspomínali aj na našich blízkych, ktorí už nie sú medzi nami.
Pozreli film , porozprávali a prečítali si strašidelné príbehy.
Aká by to bola partička bez tancovačky? Na druhý deň dopoludnia sme sa prezliekli do masiek a začal ples upírov, čarodejníc a iných strašidiel. Našu partičku sme si pred obedom spríjemnili vychádzkou po jesennej pestrofarebnej prírode, zažili sme slniečko,dážď, dúhu ale aj sneženie. Prečo sa nebáť strašidiel?... Strašidlá v rozprávke boli témy našej návštevy v Mestskej knižnici. Navštívili sme detské oddelenie a niektorí si vypožičali knižky, z ktorých sme si čítali úryvky a s tetami knihovníčkami sme vyrábali pavúky.
Príjemne unavení , obohatení o nové zážitky sme sa všetci 29 poďakovali tete Janke, Danke a Majke i Hanke za pekný program počas Halloweenskej partičky . Musíme pripomenúť, že sme nemali počas celej partičky prázdne brušká. Aj raňajky, desiate, olovranty a II. večera na partičke boli mňam. A nechýbali, ako býva zvykom na ozajstnom halloweene aj sladkosti dobrý medovo-citrónikový čajík a mafinky.
Prežité prázdniny v CVČ nám budú pripomínať účastnícke listy z V. ročníka , upomienkovú predmety a spoločná fotografia.


Halloweenská partička 2017 Halloweenská partička 2017 Halloweenská partička 2017