K najprirodzenejším vlastnostiam dieťaťa patrí spontánnosť, zvedavosť a záujem o všetko nové v živote. Denný tábor Tvorivý svet bol zameraný na detskú fantáziu. Usmerňovaná aktivita podporovala tvorivosť detí, ich myslenie, nápady, kritiku. Hravou a zároveň náučnou formou si deti osvojili rôzne techniky, pričom rozvinuli svoj prirodzený talent. V doobedňajších hodinách sme tvorili. Tento rok sa 20 detí „ zahralo“ v keramickej, papierovej, textilnej , drevenej a v mix... dielničke. Aktivity pri tvorivej činnosti ako maľovanie, natieranie, mozaika, strihanie, lepenie, skladanie papiera, šrobovanie, zatĺkanie klinčekov, striekanie farby na textil, úprava podkladu, zažehľovanie, vyfarbenie, navliekanie goráliek, viazanie mašličiek, uzlíky, práca s hlinou, vaľkanie, vykrajovanie, šlikerovanie ... rozvíjali ich motoriku a zručnosť. Každodenné upratanie pracovného stola, dodržiavanie hygieny pri činnosti, starostlivosť o svoje veci, pohyb po verejných komunikáciách presuny, sledovanie dopravnej situácie....učili deti k zodpovednosti a samostatnosti. Spoločenské správanie si deti upevňovali pri kolektívnych hrách, obedoch, rozvojom komunikácie,... pri stolovaní, jedení, pri činnostiach mimo priestorov tábora, na verejnosti. Počas aktívneho odpočinku bol čas na hranie, upevňovanie kamarátstva. Kolektívne spoločenské hry a tvorivá činnosť prispievali k nájdeniu si vlastnej identity dieťaťa , jeho potrebu byť súčasťou koletívu. Radosť zo súťaživosti prejavili pri športových a štafetových súťažiach, zábaných spoločenských hrách. Počas tábora sme navštívili zvieratník v Oškerde. V Mestskej knižnici v KNM sme sa zoznámili s povesťami o Kysuciach, čítali úryvky, hľadali poklad, upevňovali svoju pamäť zapojením sa do kvízu o kysuckých strašidlách. Spestrením bolo maľovanie na tvár.
Spolu sme tvorili, hrali sa, učili a spoznávali nové veci a nových kamarátov. Každý účastník tábora podľa výsledkov a vyhotovených výrobkov na základe vlastného výberu prevzal odmenu za tvorivú činnosť , športovú aktivitu-loptové hry, za správanie sa. Odmenené boli aj športové štafetové súťaže, vedomostné hry a hľadanie pokladu a bystrá pohotová správna odpoveď či reakciu. Obedy boli zabezpečené v reštaurácii Pohoda v KNM, deťom bol zakúpený aj pitný režim, nanuky, zmrzlina či ovocie.
Pekné chvíle prežité v tábore bude každému pripomínať certifikát umeleckej tvorivosti , vyhotovené výrobky / vešiačik na kľúče, maľované tričko, mozaikový kvetináči, srdiečko, keramika-obrázok do detskej izby, francúzska záložka do knihy... / a kolektívna fotografia .


Letný tábor Letný tábor Letný tábor Letný tábor Letný tábor Letný tábor